VÄGLEDNINGSSAMTAL

Förutom sessioner, erbjuder jag vägledningssamtal utifrån samma principer som sessionerna - att det är du som har svaren och att sättet jag kan stödja dig på, är att ställa rätt frågor och respektera din sanning och verklighet.

Samtalen föregår under 1 ½ timma och du kan förstås själv välja om det ska vara en gång eller regelbundet under en period.

Samtalen stödjer dig i det som är viktigt för dig just nu - privat eller jobbmässigt. Du får insikt i, och överblick över din situation och vilka val som är de riktiga för dig just nu och vad anledningen är till att du befinner dig i denna situation just nu.

Pris: 850:-/1 ½ timBatsi, Grekland

"När vi ska dö, ställer vi bara tre frågor:
Hur helt levde jag livet?
Hur djupt älskade jag?
Hur väl lärde jag att ge slipp?"