HÖGRE JAG-VÄGLEDNING

Är du i krise, sorg eller tvivlar du på dina val? Har du kört fast? Saknar överblick? Eller önskar du ”bara” att komma närmare dig själv, din sanning och din andlighet?

I Högre Jag-vägledning vägleder ditt Högre Jag dig till det du ska se på och förlösa, så att du kan återfinna glädjen och passionen i ditt liv.

Kontakten till det Högre Jaget sker i ett ändrat medvetandetillstånd - i en annan tid, på en annan plats samtidigt som du behåller ditt dagsmedvet-ande.

Högre Jag-vägledning är en arbetsform inom Transpersonlig psykologi. Sett från den transpersonliga synvinkeln är vi mer än kropp, tankar och känslor. Vi innehåller också något annat, som inte kan mätas eller vägas - ett Högre Jag, övermedvetande, själ, inre röst - vad vi nu än väljer att kalla det.

Se mera under
sessioner eller ännu hellre - kontakta mig.

Pris för 4 dagar: 7000:-.


Lejontasstrappan, Sigirya, Sri Lanka

"If you can dream it, you can do it."
- Walt Disney