HÖGRE JAG-SESSIONER

Sessionerna föregår under 2-3 timmar, under 4 dagar.

Efter ett inledande samtal, får du lägga dig ned och jag stimulerar några akupunkturpunkter som stödjer dig i att få kontakt med ditt högre medvetande.

Efter det vägleder jag din in på en inre resa, där du upplever symboliska, mytologiska, drömaktiga historier eller upplevelser från detta eller tidigare liv. De flesta ser det som händer som en inre film, ungefär som att drömma fast man är vaken. Du är vid fullt medvetande och samtidigt i kontakt med ditt Högre Jag.

I denna djupgående process helas och transformeras tunga känslor som vrede, skuld, skam, beroende uppgivenhet, perfektionism, sårbarhet - starka teman som kan styra ditt liv, även om du inte önskar det.

Kontakta mig för att höra mer och när jag kan komma dit du bor, om du nu inte har tänkt dig en resa till Danmark!

Pris för 4 dagar, 7
000:-


Jettagrottan, Libanon

"Själen skulle inte ha en regnbåge,
om ögonen inte hade tårar"
- Minquass